CDT Nam Long: Căn Hộ Mizuki Park Bình Chánh, Sản Phẩm Bán Lại

CDT Nam Long: Căn Hộ Mizuki Park Bình Chánh, Sản Phẩm Bán Lại

Giá:2 tỷ 600

Vị trí: Mizuki Park, Bình Chánh

Thời gian đăng: 2020-05-28